Gezondheidsclaim: Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing | Mensengezondheid.org

Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing

1.1.  Claim:
De vervanging van één dage­lijkse maaltijd van een ener­giebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.
 
1.2. 
Voorwaarden om van de claim gebruik te mogen maken:
Om de claim te dragen gebruiken moeten de levensmiddelen vol­doen aan de in Richtlijn 96/8/EG vastgestelde specificaties voor levensmiddelen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van die richtlijn. Om het geclaimde effect te bereiken moet dagelijks één maaltijd door een maaltijdvervangend product worden vervangen.
 
Gezondheidsclaim: Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing | Mensengezondheid.org
2.1.  Claim:
De vervanging van twee da­gelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend pro­duct draagt bij tot gewichts­verlies.
 
2.2. 
Voorwaarden om van de claim gebruik te mogen maken:
Om de claim te dragen moeten de levensmiddelen voldoen aan de in Richtlijn 96/8/EG vastgestelde specificaties voor levensmiddelen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van die richtlijn. Om het geclaimde effect te bereiken moeten dagelijks twee maaltijden door een maaltijdvervangend product worden vervangen.
 Lees het laatste over:
BMI berekenen
Schrijf je hier in en ontvang gratis onze nieuwsbrief
* indicates required