Gezondheidsclaim: Molybdeen | Mensengezondheid.org

Molybdeen

1.1.  Claim:
Molybdeen draagt bij tot een normaal zwavelaminozuur­ metabo-lisme.
 
1.2. 
Voorwaarden om van de claim gebruik te mogen maken:
De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van molybdeen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.
 Lees het laatste over:
BMI berekenen
Schrijf je hier in en ontvang gratis onze nieuwsbrief
* indicates required