Gezondheidsclaim: Suikervervangers, d.w.z. in­ tense zoetstoffen; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en poly­ dextrose; D-tagatose en iso­ maltulose | Mensengezondheid.org

Suikervervangers, d.w.z. in­ tense zoetstoffen; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en poly­ dextrose; D-tagatose en iso­ maltulose

1.1.  Claim:
De consumptie van levens­middelen/dranken die in plaats van suiker(*) bevat­ ten, leidt tot een lagere bloedglucosestijging na de consumptie daarvan in ver­ gelijking met suikerhou­ dende levensmiddelen/dran­ ken
 
1.2. 
Voorwaarden om van de claim gebruik te mogen maken:
Om de claim te dragen moeten de suikers in levensmidelen of dranken worden vervangen door suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose of een combinatie daarvan, zodat de levensmiddelen of dranken hoeveelheden suikers bevatten die ten minste zijn verlaagd met de hoeveelheid zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT), zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. D-tagatose en isomaltulose moeten gelijkwaardige hoeveelheden an­ dere suikers vervangen in dezelfde verhouding als die vermeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT), zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.
 
Gezondheidsclaim: Suikervervangers, d.w.z. in­ tense zoetstoffen; xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en poly­ dextrose; D-tagatose en iso­ maltulose | Mensengezondheid.org
2.1.  Claim:
De consumptie van levens­middelen/dranken die in plaats van suiker(**) bevat­ ten, draagt bij tot de instand­ houding van de mineralisatie van de tanden
 
2.2. 
Voorwaarden om van de claim gebruik te mogen maken:
Om de claim te dragen moeten de suikers in levensmidelen of dranken (die de plaque-pH verlagen tot onder 5,7) worden vervan­gen door suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen, xylitol, sorbi­tol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose of een combinatie daarvan, in zodanige hoeveelheden dat de consumptie van dergelijke levensmiddelen of dranken de plaque pH niet tot onder 5,7 verlagen gedurende en tot 30 minuten na de consumptie ervan.
 Lees het laatste over:
BMI berekenen
Schrijf je hier in en ontvang gratis onze nieuwsbrief
* indicates required